Legislaţie cadru

Scurtă descriereLegea
deşeurile şi abrogarea anumitor directiveDirectiva 2008/98/EC
regimul deşeurilorLEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011
aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilorHOTĂRÂRE nr. 1470 din 9 septembrie 2004
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoaseHOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002
aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilorORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006
aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţeanORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilorORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007

Transport deşeuri

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri

 • HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 • HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 • HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • ORDIN nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului.

Depozitarea deşeurilor

Incinerarea deşeurilor

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare

Nămoluri de la staţiile de epurare

Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

Vehicule scoase din uz

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare

 • HOTĂRÂRE nr. 2406 din 21 decembrie 2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 • HOTĂRÂRE nr. 1313 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 • HOTĂRÂRE nr. 1633 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 • HOTĂRÂRE nr. 907 din 25 august 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
 • ORDIN nr. 1224/722 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz;
 • ORDIN nr. 985/1726 din 12 iunie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz;
 • ORDIN nr. 816 din 15 august 2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz;
 • ORDIN nr. 979 din 18 septembrie 2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz;
 • ORDIN nr. 625 din 2 aprilie 2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

 • HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HOTĂRÂRE nr. 249 din 28 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 • ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare;
 • ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje;
 • ORDIN nr. 2406 din 4 octombrie 2011 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Uleiuri uzate

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

 • HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
 • HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
 • ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
 • ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
 • HOTĂRÂRE nr. 1518 din 2 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Deşeuri de baterii şi acumulatori

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi completările ulterioare

 • HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori;
 • ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;
 • ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare.

Deşeuri din industriile extractive

Anvelope uzate

 • HOTĂRÂRE 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
 • ORDIN 386/2004 privind aprobarea normelor privind procedura și criteriile de autorizare a activității de gestionare a anvelopelor uzate
 • ORDIN 1032/2011 privind modificarea ordinului 578 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul pentru mediu

Tot ce trebuie să știi despre Evidență Deșeuri - într-o singură broșură

Descarcă PDF

descarca brosura Evidenta Deseuri